Wat is haptotherapie

Haptotherapie komt voort uit de fysio-/ manueel therapie en gebruikt de haptonomie als leidraad.

Met haptotherapie kan je meer helderheid krijgen over hoe je staat in het leven, de relatie met jezelf en de relatie met anderen. En ja, dat kan met andere therapieën ook.

Het voordeel van haptotherapie is dat je het aan den lijve kan voelen, letterlijk kan zien en voelen wat je doet of waar je (soms letterlijk) staat. Voor veel mensen is dat herkenbaarder, directer, duidelijker dan wanneer zij via praten inzichten verwerven en later gaan kijken (bedenken) hoe zij dit in de praktijk zouden kunnen gaan toepassen.

Als je het lichaam aanraakt, krijg je met meer te maken dan alleen het ‘technische bewegen’ van het lichaam. Je wordt door de aanraking geraakt in je gevoel. Affectieve aanraking speelt dan ook een cruciale rol binnen de haptotherapie.

Wat heb je nodig?

Als je je aanmeldt voor haptotherapie gaan we eerst kijken waar je precies behoefte aan hebt. Om hier een beter beeld van te krijgen beginnen we met een intake. Tijdens de intake kijken we hoe de begeleiding/behandeling er uit kan zien.

Intake

Aan de hand van de intake wordt ook duidelijk of haptotherapie bij je past en of je met mij verder wilt. Als dat wel het geval is, stellen we een behandelplan op. Zo kunnen we tussentijds evalueren, kijken of we op de goede weg zijn en eventueel bijsturen.

Vertrouwelijkheid

De gesprekken die we hebben zijn vertrouwelijk. De informatie die je geeft, je dossier en het proces wat je doormaakt worden niet met anderen gedeeld/besproken tenzij jij hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebt en dit een toegevoegde waarde heeft voor je proces. Zo kan het zijn dat overleg met bijvoorbeeld je huisarts of medebehandelaar wenselijk is. Dit gebeurt dan uitsluitend in overleg met jou en met jouw schriftelijke toestemming.

Eén sessie duurt een uur (tenzij anders afgesproken), zie ook: voorwaarden.

Veel zorgverzekeraars vergoeden haptotherapie geheel of gedeeltelijk, zie ook: vergoedingen.

Maak een eerste vrijblijvende afspraak door te bellen naar 0610276584 of vul het contactformulier in.