Organisaties

Organisaties

Graag wil ik u helpen om uw dienstverlening/zorgverlening op een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Ik maak trainingen voor u op maat, zodat deze aansluiten bij uw behoeften, uitgangspunten, organisatie en werknemers.

De trainingen zijn gericht op communicatie in al haar vormen: gesprek, beweging, aanraken, lichaamstaal en houding en het wezenlijke belang hiervan in ieders dagelijks leven en voor een organisatie.

Affectieve communicatie heeft invloed op alle betrokkenen en is daarmee een krachtig instrument voor het gezond maken en houden van individu, team en organisatie. Ik werk op op haptonomische wijze, altijd gerelateerd aan de dagelijkse praktijk. Hierbij staat de mens en zijn leefwereld centraal.

Daarnaast heb ik drie verkorte pakketten ontwikkeld, speciaal voor werknemers, ter ondersteuning bij:

Trainingen

Trainingen worden voor u op maat gemaakt. Zo kan ik nauw aansluiten bij uw behoeften, uitgangspunten, organisatie en werknemers. Bij meer dan 11 deelnemers werk ik samen met een collega trainer om voldoende persoonlijke aandacht te kunnen blijven garanderen.
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van eerder gegeven trainingen:

Voor medewerkers die te maken hebben met aanraken in de professionele sfeer:

 • Bewust aanraken bij onderzoek, begeleiding, verzorging
 • Deskundigheidsbevordering voor begeleiders die te maken hebben met aanraking

Begeleiders in zorg en welzijn:

 • Creëren van een veilig klimaat voor cliënten/patiënten
 • Communicatieve vaardigheden
 • Deskundigheidsbevordering voor hulpverleners en begeleiders: grenzen herkennen en aangeven
 • Effectieve/affectieve communicatie
 • Intervisie op haptonomische basis met zelf ingebrachte casus of gekozen thema’s
 • Invloed van persoonlijk functioneren op beroepshouding
 • Klantvriendelijkheid, sensitiviteit voor vraaggericht werken
 • Omgaan met agressief/manipulatief gedrag
 • Professionele houding en achtergronden bij zorg en hulpverlening

Teams:

 • Teambuilding
 • Beter communiceren, beter samenwerken
 • Team ontwikkeltraject voor begeleiders in zorg en welzijn

Locaties

Cursussen kunnen op verschillende locaties gegeven worden. In-company, in de cursusruimte van HaptoConsult of op een nader te bepalen andere locatie.

Voorwaarden

Bij het uitbrengen van een offerte ontvangt u uiteraard ook de algemene voorwaarden. U kunt deze ook opvragen door te bellen naar (06)10276584.

Zakelijke klanten bij René

 • ADHD Centraal
 • ArtEZ Academie van Bouwkunst
 • Carion, Maatschappelijk Werk
 • Danone Research
 • De Geldershof
 • Design Academy Eindhoven
 • Dierenartsenpraktijk t Holland
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Nieuwegein
 • GGD Gelderland-Midden
 • Het Gelders Orkest
 • Introdans Arnhem
 • Koninklijke Landmacht Arnhem
 • Media Markt Arnhem
 • Museum voor moderne kunst Arnhem
 • MWH Adviseurs en Ingenieurs in Milieu, Bodem en Water
 • Online.nl
 • Politie Gelderland Midden
 • Provincie Gelderland
 • Pro Persona
 • Schering-Plough (Organon)
 • Siza
 • Stichting MEE Oost-Gelderland
 • Stichting Mens en Samenleving
 • Transitie Instituut Wageningen
 • Volkshuisvesting Arnhem
 • Wageningen Universiteit
 • Workmate Company

Meer informatie

Neem contact op door te bellen naar (06)10276584 of ga naar het contactformulier