Aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting

In alle organisaties komen ongewenste omgangsvormen voor (pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie/geweld) en kan er een te hoge of te lage werkdruk zijn. Samenvattend noemen we dit Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Dit kan leiden tot werkstress en, indien dit langdurig voortduurt, tot overbelasting, burn-out, uitval of, in ergere gevallen, tot suïcide of agressie op de werkvloer.

Als extra ondersteuning voor werknemers die hier mee te maken hebben heb ik een verkort pakket “Aandacht voor PSA” ontwikkeld, specifiek gericht op deze problematiek. Vanuit de samenwerking met verschillende re-integratiebureaus, bedrijven en werknemers blijkt hier veel behoefte aan te zijn

Naast GZ-Haptotherapeut ben ik Gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit en ondersteun ik organisaties bij het voorkomen en terugdringen van PSA. Zie ook Bureau Omgangsbeleid voor ondersteuning binnen uw organisatie.

Traject “aandacht voor PSA”

Door dit traject aan te bieden aan uw medewerkers biedt u, als werkgever, extra ondersteuning aan uw medewerkers bij het voorkomen, omgaan of verwerken van de gevolgen van werkstress. En het geeft u de mogelijkheid om snel te acteren als zich problemen voordoen op het gebied van PSA. Snel acteren is essentieel om uitval te voorkomen. Terugkoppeling over de voortgang en resultaat van het traject is mogelijk, mits met schriftelijke toestemming van de werknemer.

Binnen vijf sessies* specifiek aandacht besteden aan belangrijke aspecten van (de terugkeer naar) werk en het voorkomen van uitval als gevolg van PSA.

Naast aandacht te besteden aan hoe de werknemer omgaat met PSA is het zeer belangrijk ook aandacht te besteden aan de oorzaken van PSA binnen uw organisatie en deze weg te nemen of terug te dringen.

* Haptotherapie is een procesgerichte therapie. Dit is een verkorte opzet om in vijf keer aandacht te besteden aan belangrijke aspecten van (de terugkeer naar) werk of het voorkomen van uitval. Het kan echter zijn dat het, uiteraard in overleg, nodig is om af te wijken van deze opzet om beter op de behoeften aan te kunnen sluiten.

Korte indruk

Na een (langere) periode zonder werk, ervaringen van ziekte en/of Psychosociale Arbeidsbelasting/ werkstress of burn-out is het vaak moeilijk om weer te voldoen aan de verwachtingen, weer in het werkritme te komen en/ of je weer veilig te voelen op het werk. Er kan onzekerheid ontstaan zijn over het eigen functioneren en/of de belastbaarheid. Kan ik het wel (weer) aan? Wat als ik bijvoorbeeld ‘de pester’ weer tegen kom? enz. 

Door middel van Haptotherapie wordt snel en duidelijk zichtbaar hoe het is gesteld met de belastbaarheid en kan je concreet aan het werk om deze te herstellen of te vergroten.

Zaken die aan de orde komen

Korte intake, kennismaking met de haptonomische contact fenomenen, belastbaarheid. Omgaan met collega’s, spanning, herstellen, om hulp vragen als dit nodig is. Leer je grenzen te voelen en aan te geven als iets je (nog) te veel is. Wat heb je nodig om je (weer) veilig te voelen, productief te kunnen zijn en weer op te kunnen laden.

Kortom: wat jij nodig hebt, op dit moment om terug te keren naar het arbeidsproces op persoonlijk niveau. En ook vooral… hoe je je werk weer leuk kunt maken voor jezelf. Als je hier meer zicht op hebt ga je weer prettiger aan het werk en is het mogelijk om uitval te voorkomen.

Investering

Het verkorte traject “Aandacht voor PSA” bestaat uit vijf sessies van één uur. De totale investering is € 675 voor het hele traject. Dit is inclusief een terugkoppeling, na de vijf sessies, over de voortgang en het resultaat van het traject. Indien gewenst door werknemer en werkgever.

Aanmelden

Voor meer informatie kan je mij bereiken op telefoonnummer 0610276584 of je kan je aanmelden via de contactpagina.